Office Euroconsult

Totul dintr-o singura sursa:

Consultanta, audit si instruire ISO
Securitate si sanatate in munca
Evaluarea riscurilor
Prevenirea si stingerea incendiilor
Accesarea fondurilor europene

Contact

Telefon: +40 732 163 572
Mobil: +40 722 384 115
Fax: +40 (0)21 315 1027
Email: office@euroconsult-office.ro

Mesajul dumneavoastra

ISO 14001 - Mediu

Standardul international ISO 14001 solicita unei organizatii:

  • sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare
  • sa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile , produsele sau serviciile sale, existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului
  • sa identifice cerintele legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie
  • sa identifice prioritatile si sa stabileasca obiectivele si tintele de mediu corespunzatoare
  • sa stabileasca un program pentru implementarea politicii si realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu
  • sa asigure planificarea, controlul, monitorizarea, aplicarea de actiuni corective si preventive, efectuarea auditurilor si analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este conforma cu SMM implementat
  • sa fie capabila sa se adapteze la schimbari