Office Euroconsult

Totul dintr-o singura sursa:

Consultanta, audit si instruire ISO
Securitate si sanatate in munca
Evaluarea riscurilor
Prevenirea si stingerea incendiilor
Accesarea fondurilor europene

Contact

Telefon: +40 732 163 572
Mobil: +40 722 384 115
Fax: +40 (0)21 315 1027
Email: office@euroconsult-office.ro

Mesajul dumneavoastra

Asistenta periodica

Asistenta periodica este asigurata de compania noastra in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (protectia muncii) si cu normele metodologice de aplicare HG 1425/2006, modificate si completate de HG 955/2010 si consta, dupa caz, din urmatoarele activitati:

 • verificarea instruirii periodice si a testarii lucratorilor ;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii (anual);
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 • participarea dacă sunt situatii la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319;
 • întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319;
 • elaborarea când este cazul a rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, şi medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
 • alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.