Office Euroconsult

Totul dintr-o singura sursa:

Consultanta, audit si instruire ISO
Securitate si sanatate in munca
Evaluarea riscurilor
Prevenirea si stingerea incendiilor
Accesarea fondurilor europene

Contact

Telefon: +40 732 163 572
Mobil: +40 722 384 115
Fax: +40 (0)21 315 1027
Email: office@euroconsult-office.ro

Mesajul dumneavoastra

Legislatie

LEGISLATIE PRIVIND SECURITATEA SI SANTATEA IN MUNCA (SSM)

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006

a securităţii şi sănătăţii în munca

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006

HOTĂRÂRE nr. 955 din 8 septembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006
privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii

HOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

HOTARÂRE nr. 924 din 11 august 2005
privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul Muncii


LEGISLATIE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA /PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR  

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apărarea împotriva incendiilor

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004
privind protecţia civilă - Republicare*)

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

ORDIN nr. 663 din 27 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile

ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă